initiativtagare är


Ingegerd Green

Founder, owner, CEO, freelancer at Ingegerd Green Ltd

Bildkonstnär http://ceciliaparsberg.se
PhD in Fine Arts at Umeå Art Academy, Umeå universitet
Tillhör Konstnärliga Forskarskolan
http://www.konstnarligaforskarskolan.se/wordpress/?page_id=589

 

Kommentera